Hoe werkt het?

Wat kan je verwachten?

Dit programma is geen cursus. Het is ook geen training of conferentie. Het programma is onderzoeken, zoeken en vinden. Het programma is vooral tijd voor jezelf en anderen.

Je wordt aangemoedigd om in je eigen speelveld een stap te zetten dat past bij jouw kracht en ambitie. En natuurlijk komen dan persoonlijke spanningsvelden en uitdagingen aan de orde. Ideeën en plannen die ontstaan, gaan over de dagelijkse praktijk. In het programma vind je steun bij het realiseren van jouw intenties.

In het programma deel je met 7 andere deelnemers je vragen, uitdagingen en plannen. Door er mee te werken worden ze steeds duidelijker. Daarbij is ieders inbreng steeds belangrijk: iedereen heeft ervaringsdeskundigheid en iedereen heeft een eigen kijk en opvattingen over wat wel en niet zou werken. We leren van elkaar.

In het programma is de dialoog een belangrijke ingrediënt. We investeren in verbinding en samenwerking tussen elkaar, waardoor het goede gesprek zijn kracht krijgt. We reiken theorie en modellen aan waar het past in de context en helpt bij jouw ideeën en vragen.

Het programma wordt in principe in company verzorgd.

Maak je behoefte voor informatie of eventuele aanmelding kenbaar via het contactformulier.

degoedetijd-fortitudo-kleur

degoedetijd-justitia-kleur

Wat vraagt dit van jou?

• Eerlijk zijn over je situatie (wensen, belemmeringen, mogelijkheden)
• Afscheid nemen van hinderlijke herinneringen en ervaringen
• Inzetten van eigen natuurlijke kracht en talenten
• Durven experimenteren en daarvan (weer) leren

en wij zullen je daarbij helpen.

We maken gebruik van gastdocenten.

De Locaties

Het Dominicanen Klooster in Huissen (www.kloosterhuissen.nl), vlakbij Arnhem langs de Rijn en aan de uiterwaarden. Dit nog actieve Klooster is een uitstekende plek voor overweging, bezinning en bezieling. Met het programma volgen we het (milde) kloosterritme. Naast het klooster maken we gebruik van de tuin en de uiterwaarden. De eenpersoons kamers zijn basic.

degoedetijd-klooster-huissen